AO Bouwmanagement B.V. is opgericht door Aad Otting, per 1 januari 2016 operationeel en gevestigd in Maurik.

Hoewel de bedrijfsgeschiedenis nog betrekkelijk jong, heeft Aad Otting inmiddels zijn sporen ruimschoots verdient in voorgaande dienstbetrekkingen. Aad Otting is gedreven in wat hij doet en voegt daarbij deskundigheid en ervaringen vanuit meerdere projecten samen. De markt waarin AO Bouwmanagement B.V. opereert bestaat uit professionele organisaties waarbij de behoefte bestaat tot het (projectmatig) inkopen van deskundig bouwmanagement ten behoeve van de ontwikkeling, realisatie en instandhouding van divers vastgoed.

Aad Otting werkt vanaf kantoor in Maurik, maar vaak ook vanuit tijdelijke huisvesting op bouwlocaties of bij onze opdrachtgevers op hun locaties. De geografische afbakening hierbij is in principe Nederland.