Stationsgebied Driebergen-Zeist

 

Projectgegevens - Stationsgebied Driebergen-Zeist

Omvangrijke opgave in stationsgebied Driebergen-Zeist.

  • Opheffen twee overwegen
  • Bouw onderdoorgang Hoofdstraat Driebergen, N225
  • Aanpassen railinfra voor 4-sporigheid
  • Aanleg nieuw busstation
  • Bouw nieuw station, inrichten stationsomgeving
  • Aanpassen complete weginfrastructuur
  • Groen en duurzaam stationsgebied

Op 16 augustus 2016 is de overeenkomst tussen ProRail-BAM Infra B.V. getekend, waarna de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. In maart 2017 is de uitvoering door BAM Infra B.V. buiten begonnen.

In het najaar 2017 is een nieuw busstation en het tijdelijk station en traverse in gebruik genomen. In het najaar 2018 zal het eerste deel van de onderdoorgang van de N225 in gebruik genomen worden. In 2019 is het stationsgebied heringericht en in 2020 moet het project helemaal gereed zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de belangrijkste financier van het project. Zij financieren het nieuwe stationsgebied Driebergen-Zeist voor 88,1 %. De gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht financieren het overige deel. ProRail is gedelegeerd opdrachtgever.

 

Toelichting

Aad Otting is vanaf de tenderfase, begin 2016 in opdracht van ProRail bij het projectteam betrokken  als contractmanager, waarbij de focus ook ligt op het procesmanagement in de ontwerpfases als transitiefase, definitief ontwerpfase en uitvoeringsontwerpfase van het stationsgebied Driebergen-Zeist.

 

Wat maakt dit project bijzonder

De verbouwing van Stationsgebied Driebergen-Zeist is een ingrijpende operatie voor reizigers, automobilisten, omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied. Grondverwerving, het verleggen van kabels en leidingen almede het inrichten van de werklocatie in opdracht van ProRail bepalen de startmomenten voor de uitvoering. Daarbij wordt gebouwd op een 'postzegel' te midden van 4 monumentale landgoederen, in een gebied dat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. Het gebied is tevens een belangrijke entree tot het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de bouw moet 'de winkel' gewoon open blijven.

Het contract tussen ProRail en BAM infra B.V. is gebaseerd op de UAV-GC 2005 Design & Build ca. 90 mio.
Eisen waaraan het project dient te voldoen zijn uitgebreid omschreven in technische eisen en proceseisen. Mijlpalen als vastgestelde treinvrije periodes zijn meegegeven in het contract, maar het faseringsplan opgesteld door opdrachtgever is niet bindend voorgeschreven, waardoor de inschrijvers zich konden onderscheiden.

De samenwerking tussen ProRail als opdrachtgever, BAM Infra B.V. als aannemer en ARCADIS als ingenieursbureau namens opdrachtgever kenmerkt zich door respect voor elkaars belangen.
De teamleden van de projectteams van ProRail en BAM werken in een groot onderling vertrouwen samen aan een integrale oplossing die het gezamenlijk belang dienen. Ook de Stakeholders worden gedurende het gehele proces betrokken bij de voortgang en de ontwikkelingen.

 

Overige informatie

https://www.prorail.nl/projecten/driebergen-zeist.nl
www.stationdriebergenzeist.nl
http://prorail.bouwwebcam.nl/driebergen-zeist/
https://vimeo.com/236464240/daa08f8d7f

 

Impressie


De timelapsebeelden worden via Vimeo beschikbaar gesteld en zijn voor iedereen zichtbaar,
behalve als je Internet Explorer in combinatie met Windows 7 gebruikt.

driebergen020 866 1513853367159480590  driebergen031 866 1513853697548748604  img 3368 866 1507721592876302630  img 3274 866 15077215901631874634

 

Professioneel en bijzonder effectief dat is mijn aanpak.

Wilt u meer weten neem gerust contact met mij op.

Contact