PHS Amsterdam Centraal Station (PACS)

 

Projectgegevens - PHS Amsterdam Centraal Station (PACS)

PHS Amsterdam Centraal Station (PACS) is een onderdeel van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma geeft onder andere tot doel op de corridor Amsterdam – Eindhoven de frequentie van de intercitytreinen en sprinters te verhogen van 4 (2013) naar 6 treinen per uur. Naast de frequentieverhoging van het reizigersverkeer, wil ProRail door middel van PHS de verwachte toename van het goederenvervoer accommoderen. Met PHS-dienstregeling wijzigt daarbij het gebruik van de transferinfrastructuur en de gevraagde transfercapaciteitsverdeling (ruimtegebruik door reizigers) op Amsterdam Centraal Station.

Het totale project PHS Amsterdam Centraal bestaat uit meerdere onderdelen. Het infradeel met het optimalisaties aan het spoor, het civiele deel waarin de stalen bruggen van de Oostertoegang worden vervangen en een ongelijkvloerse kruising nabij Dijksgracht wordt gerealiseerd en het transferdeel waarin transferonderdelen binnen het station worden aangepast als huidige reizigersknelpunten van het station.

Tegelijkertijd zal wordt onder de Oostelijke sporen een fietsenstalling worden gerealiseerd voor ca. 9.000 fietsen. Stalling Onder Oostelijke Sporen (SOOS)

Eind 2020 is het voorontwerp opgeleverd voor zowel PACS als SOOS en wordt in 2021 gestart met het definitief ontwerp. De projectplanning loopt tot 2030.

 

 

Toelichting

Aad Otting is vanaf mei 2020 aan het team van ProRail toegevoegd als adviseur van het projectteam.

 

Wat maakt dit project bijzonder?

Het oplossen van reizigersknelpunten wordt gedaan door het verbreden van de perrons met optimalisatie van de stijgpunten (trappen, roltrappen en liften). Als gevolg daarvan worden alle reizigerstunnels geraakt die hierdoor aangepast moeten worden. De Westelijke toegang van de Westtunnel wordt verruimd. De huidige smalle Oosttunnel wordt volledig vervangen door een bredere nieuwe tunnel. Als gevolg van deze werkzaamheden worden technische ruimtes, kabel- en leiding tracés en enkele commerciële voorzieningen geraakt.

De aanpassingen vinden plaats in een monumentale stationsomgeving, historische Cuypersgebouw 1889, architect P.J.H. Cuypers en IJ-gebouw Cuypers 1924.

Er wordt in drie teams aan PHS gewerkt, infra, civiel en PACS, waarbij de raakvlakken, planning, budget en risico’s integraal bewaakt worden.

 
 

PHS Amsterdam Centraal – Ontwerptracé

 
       
amsterdam cuypersgebouw01  amsterdam cuypersgebouw20
 
 
 
 
 

Professioneel en bijzonder effectief dat is mijn aanpak.

Wilt u meer weten neem gerust contact met mij op.

Contact